Sve sto čovjek čini najprije u snu učini. San koji je razvio jedra na Besi nije rođen na obali mora. Ova plovidba počela je na ravnici gdje valovi ne šume. Mornari se ne rađaju s moru. Horvat je dijete sjevera, kop jedara gledao je seobe ptica. Plovidba Bese davno je završena. Brodski dnevnik objavljen je prije sedam godina. U njemu su odgovori i na moja davna pitanja. Ponovno čitam te stranice nadahnute, pune iskustva, obasjane ljepotom neke nepoznate osti, jedinstvene, u našoj književnosti,velike u Horvatovu književnom djelu.