Prestižna nagrada čileanskim znanstvenicima hrvatskoga podrijetla

Prestižna nagrada čileanskim znanstvenicima hrvatskoga podrijetla

Dvoje znanstvenika hrvatskog podrijetla:  Francisco Bozinovic Kuscevic i Ivan Jaksic Andrade ove su godine među dobitnicima prestižne nagrade “Premio Nacional de Chile” za postignuća u poljima znanosti i povijesti. Nagrada se dodjeljuje za izvrsnost,...
Crtice iz stivanske povijesti – smjena zvonara

Crtice iz stivanske povijesti – smjena zvonara

Posredstvom Roka Zuanića dobili smo još jedan zanimljiv zapis iz crkvenog arhiva. Radi se o zamjeni zvonara (remete) do koje je došlo 1927. godine, za vrijeme službovanja stivanskog župnika don Tome Ivanovića. Iz ljetopisa doznajemo da je te godine službu zvonara...
Započela terenska istraživanja stivanskog govora

Započela terenska istraživanja stivanskog govora

Dva vrsna jezikoslovca/filologa dr. sc. Dunja Jutronić i dr. sc. Filip Galović započeli su temeljito istraživanje današnjega govora Sutivana, jednoga od triju bračkih mjesta (uz Milnu i Supetar), za koje se u dijalektologiji drži da su cakavska. Upravo spoznaja koliko...
Objavljena info-brošura o mjestu Ložišće na otoku Braču

Objavljena info-brošura o mjestu Ložišće na otoku Braču

Inicijativom mještana Ložišća na otoku Braču nedavno je objavljena promotivna brošura koja nudi virtualnu šetnju kroz mjesto i upoznavanje sa njegovim posebnostima i bogatom kulturnom baštinom. Brošura je dvojezična i sadrži kartu sa označenim lokacijama koje se...
Procesija sv. Roka – ufanje i tradicija

Procesija sv. Roka – ufanje i tradicija

Događaj i tradicija koja povezuje dva stivanska zvonika i njihova zvona procesija je sa kipom sv. Roka koja se održava svake godine 16. kolovoza od crkve na brežuljku do Župne crkve BDM, kao i u obrnutom smjeru sedam dana kasnije kada se kip sv. Roka vraća u svoju...
Stivanski zvonici i zvona

Stivanski zvonici i zvona

STIVANSKI ZVONICI I ZVONA   Među svojim brojnim posebitostima koje ga izdvajaju od drugih jadranskih mjesta i gradića Sutivan odlikuje i jedinstvena vizura mjesta sa dva elegantna kampanela (crkvena zvonika) koja tvore njegov prepoznatljivi vizualni identitet i motiv...