Obnovljeni su popisi knjiga sakupljenih za zbirku u raznim kategorijama kako bi mogli pratiti njihovo popunjavanje, bilo na glavnoj stranici Zbirke http://moj-otok.com/wp/ari/zbirka-druga-domovina/ ili na posebnoj stranici sa popisima knjiga: http://moj-otok.com/wp/ari/zbirka-druga-domovina/popisi-grade-za-zbirku/

Pratite i naše nove i stare objave na: http://moj-otok.com/wp/ari/zbirka-druga-domovina/objave-sa-stranice-druga-domovina/

Trenutno imamo 111 naslova građe a primarni cilj nam je sakupiti 1000 jedinica! Pratite nas na tom putu.

books