Proteze

Proteze

Kad nastupi gubitak zuba, potrebno je što prije rehabilitirati zubni niz. Brojne su komplikacije koje uzrokuje gubitak zuba. One mogu biti sistemske i lokalne, samo u ustima.
Rješenja su u protetskim nadogradnjama koje mogu biti:
keramički mostovi sa metalnom osnovom ili bez nje,
proteze,kombinirani radovi kao što su keramički mostovi i metalne (tanke) proteze vezane međusobno posebnim nevidljivim vezama.
Protetika rehabilitira usnu šupljinu pacijenta tako da vrati pacijentu sve izgubljene funkcije i zadovoljstvo.