Usluge

Estetska stomatologija

Pristup rješavanju estetskih i funkcijskih problema je drugačiji.

Proteze

Kad nastupi gubitak zuba, potrebno je što prije rehabilitirati zubni niz.

Oralna kirurgija i implantati

Današnja anestezija omogućava potpuno bezbolne zahvate u usnoj šupljini.