Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted on svi 14, 2012

Nerežišća

Nerežišća

su glavno prometno raskrižje na otoku. Smještena su 382m nad morem – na vijencu bračke visoravni i uz rub najprostranijeg polja na otoku. Nekadašnji upravni...

Read More

Posted on svi 14, 2012

Donji Humac

Donji Humac

su glavno prometno raskrižje na otoku. Smještena su 382m nad morem – na vijencu bračke visoravni i uz rub najprostranijeg polja na otoku. Nekadašnji upravni...

Read More

Posted on svi 14, 2012

Dračevica

Dračevica

je građena skladno po intuitivnoj shemi prostornog planiranja. Zrakasto se granaju široki putovi od prostranoga mjesnog trga, na kojemu je u sredini studenac. Trg je...

Read More

Posted on svi 14, 2012

Milna

Milna

je smještena u dnu prostrane uvale na zapadnoj obali otoka. Prvenstveno ribarsko i kasnije pomorsko mjesto sa danas zatvorenim malim brodogradilištem i ugaslom...

Read More

Posted on svi 14, 2012

Bobovišća

Bobovišća

su malo selo poljoprivrednika koje je danas gotovo napušteno, sa oko dvadesetak stanovnika. Kuće su tipične pučke seoske, skromne stambene i gospodarske, neke još...

Read More

Posted on svi 14, 2012

Bobovišća na moru

Bobovišća na moru

boravište pjesnika Vladimira Nazora smještena su u lijepoj uvali koja se pri dnu račva na luku Bobovišća i Vičju luku. Vičja luka je jedan od najvažnijih lokaliteta s...

Read More