Kulturna baština

Kulturna baština

 

Povijesna jezgra Sutivana cjelina je spomeničkih vrijednosti i kao takva zaštićena je zakonima Republike Hrvatske kao spomenik kulture. Šetnja kroz jezgru mjesta vodi vas na put u prošlost pomiješanu sa sadašnjosti i izuzetan je doživljaj. U turističkom uredu može se dobiti broširani vodič sa označenim spomeničkim lokacijama koje vam i na ovoj stranici predstavljamo.

Osim u strogom centru postoje građevine i lokacije udaljene od mjesta do kojih možete doći pomoću putokaza kojima su označene pješačke i biciklističke staze, ili pomoću uputa koje ćete dobiti u turističkom uredu.

Crkvica Sv. Ivana Krstitelja

U istočnom dijelu Sutivana, otkopani su oko današnje crkvice sv. Ivana temelji velike bazilike s trolisnim svetištem i predvorjem – narteksom.

Tu se nalazila jedna od desetak ranokršćanskih bračkih bazilika iz 6. st. To je jedna od svega tri crkve takvog tipa otkrivenih u Dalmaciji. Nekoliko nađenih ulomaka oltarske menze i stupića čuva se u spomenutoj crkvici. Tvrdi se, ali nije dokazano da se u srednjem vijeku tu razvio benediktinski samostan, poput ostalih na otoku. Narod od davnine okolne ruševine zove mojstir.

Pouzdano je da je sutivanski Sv. Ivan zajedno s imanjima postao beneficij (korišteni posjed) splitske crkve Sv. Ivana Krstitelja. Splitski prior Petar darovao je 1097. crkvi Sv. Ivana Krstitelja (de Fonte) svoje posjede unaokolo sutivanske crkve, sve dokle god se mogao čuti pjev ptica.

Unutar temelja stare bazilike, danas je malena crkva Sv. Ivana s plemićkim grbom i natpisom na latinskom, koji kaže da je splitski kanonik i rektor Jerolim Natalis podigao tu crkvu 1655. god.

 

 

 

 

Sklop kuća Ilić

Prvu utvrđenu palaču u Sutivanu podigao je Jakov Nadali – Božičević 1505. god. u renesansnom stilu. Predgradnjom pročelja i kasnijim izmjenama izgubio je taj dvor mnogo od svoje izvorne ljepote Latinski renesansni natpis na pročelju kuće bio je hvalospjev Mletačkoj Republici, jer je Jakov Nadali ratovao pod zastavom Sv. Marka i novcem dobivenim u tim ratovima sagradio ovu palaču.

Nadalijev ili Natalijev, a kasnije Ilićev dvor ima prostrani park do danas sačunan i obnovljen. Njegov južni dio pretvoren je u javni park.

 

 

 

Kuća Marijanović

Kuću Marijanović, kaštel u obliku kule, podigao je na samom morskom žalu u luci poljički doseljenik Janko Marijanović- Dražoević, poznat kao konte Janko , u 17. st.

Taj je Jankov Dvor vrlo slikovita nevelika zgrada , sa skošenim prizemnim dijelom koji ostavlja dojam utvrde, s balkonom prema moru i sunčanim satom s južne strane.

 

 

 

 

 

 

 

Sklop kuća Definis

Crkvica sv. Ivana na temeljima bazilike iz 6. stoljećaU nekad bidermajerskom interijeru kuće Definis nalazila se bogata medicinska biblioteka iz 18. i ranog 19. st., kao i pet minijaturnih portreta članova obitelji Definis tršćanskog slikara , podrijetlom Francuza , Vicenta Poireta ( 1813.-1868.) Upravo se radi na rekonstrukciji čitavog sklopa zgrada.

 

 

 

Ljetnikovac Jerolima Kavanjina

Rekonstruirani sklop renesansne kuće IlićSplitskom pjesniku Jerolimu Kavanjinu ( 1643.-1714.) majka je pripadala sutivanskoj obitelji Nadali- Božičević., pa je znatan dio života i književnog rada proveo u u Sutivanu.

U luci je sagradio kuću ili ljetnikovac ( 1690.-1705.) u baroknom stilu , s jednako baroknim parkom i pomoćnim gospodarskim zgradama .

Nad južnim dvorišnim ulazom uklesao je humanistički natpis OSTIVM NON HOSTIVM , tj da su ta vrata otvorena samo prijateljima. Na dvorišno pročelje zgrade postavljena je spomen ploča pjesniku sa stihovima iz njegove ” velepjesni”:

 

 

 

Mlin (vjetrenjača)

Nekadašnja obrambena kula Marijanović - Dražoević u stivanskoj luciKula nekadašnjeg mlina-vjetrenjače obitelji Ilić, iz početka 19. st. , najbolje je sačuvan od 125 mlinova za žito koliko ih je oko 1800. bilo ukupno na otoku.Iako od 1903. god. , kad je prestao mljeti žito , više nema krila, djeluje slikovito na samoj morskoj obali, na istočnom dijelu mjesta.

Ti su se mlinovi za mljevenje žita koristili vjetrom kojega u ovim krajevima ima u svako doba godine:zimi buru, jugo i levanat, ljeti maeštral, zapadnjak,burin i dr.

 

 

 

Općinski dom

Crkvica sv. Ivana na temeljima bazilike iz 6. stoljećaMeđu sutivanskim javnim građevinama ističe se Općinski dom iz 1898. god. Lijepa zgrada u povijesnom stilu od bijelog bračkog kamena .

Danas su u njoj smještene službene prostorije Općine Sutivan na katu te Pošta i Turistički ured u prizemlju.

 

 

 

 

 

 

Crkva Sv. Roka

Rekonstruirani sklop renesansne kuće IlićCrkva Sv. Roka, zaštitnika od kuge, sagrađena je 1623., a proširena 1788. Njezin je zvonik sagrađen 1879., vidi se izdaleka i daje karakterističnu sliku Sutivanu.

Oltar u crkvi izradio je Pavao Bertapelle 1787. U crkvi su drveni kip Sv. Roka i slike nepoznatog majstora: Navještenje, Uskrsnuće i Posljednja večera.

U crkvi ima i nekoliko zavjetnih slika i modela brodova iz 19. st. koje su sutivanski pomorci sami izradili ili dali izraditi nakon sretno prebrođenih oluja.

 

 

 

 

Župna crkva Uznesenja Marijina

Nekadašnja obrambena kula Marijanović - Dražoević u stivanskoj luciSiluetom Sutivana gledanog s mora dominira velika i lijepa župna crkva Uznesenja Bl. Dj. Marije. Građena je u periodu od 1576-1590 . u kasnorenesansnom stilu, i zatim dograđivana.

Proširivana je pod kraj 18. st. , zadržavajući ipak barokne građevne značajke. Tada je Petar Pavle Bertopelle iz Vrbovske na Hvaru sagradio vitki zvonik s krovom na lukovicu i raskošni tabernakul glavnog oltara.

U crkvi je vrijedna pozornosti oltarska slika Gospe od Ružarija, rad talijanske manirističke škole 17. st. Zvonik je nedavno temeljito obnovljen.
U crkvi i naokolo nje pokapani su mrtvi, dok početkom 19. st. nije utemeljeno vangradsko groblje.

Kada je crkva popločana prnesene su i neke nadgrobne ploče vani , gdje se mogu i vidjeti. Uglavnom su iz 17. st dok je ona obitelji Ivanović iz 1594. godine.

 

 

Crtež ribe - Ihtios - najstarijeg kršćanskog simbolaJedinstvene katakombe

  Sutivansko je groblje 1829. smješteno na pošumljenom brežuljku zapadno od mjesta , a obnovljeno 1913. god. Ljepota starog groblja je u njegovoj jednostavnosti , za razliku od pretrpanih i neukusnih suvremenih groblja. Grobovi su pokriveni samim kamenim pločama. Kroz kapelicu Bratovštine P.S. Sakramenta silazi se u jedinstvene katakombe, u kojima je podzemno 126 grobova.

 

Crtež ribe - Ihtios - najstarijeg kršćanskog simbolaOstivm non hostivm..

  .. natpis je uklesan na dovratku Kavanjinova ljetnikovca, a Turistička zajednica Sutivana koristi ga kao svoj motto. U slobodnom prijevodu glasi: “Prijateljima vrata otvorena” i prikladno oslikava humanizam u književnosti i životu velikog pjesnika kao i karakter današnjeg Sutivana.  

 

 

Ihtios

  U istraživanjima vršenim na lokalitetu Sv. Ivana, u južnom zidu koji je sačuvan kao dio izvorne bazilike, a nova crkvica se oslanja o njega pronađen je zanimljiv primitivni crtež ribe – najstarijeg kršćanskog simbola u crvenoj kredi, koji je uokviren žbukom i može se razgledati u današnjoj crkvici.