GEOLOŠKI STUP SUTIVAN

GEOLOŠKI STUP POSTAVLJEN U SUTIVANU
izgrađen je od reprezentativnih uzoraka stijena (bloketa) koje nalazimo na području općine Sutivan.

Uzorke su prikupili djelatnici Hrvatskog geološkog instituta (HGI) u sklopu pripreme materijala za formiranje poučne geološke staze na području Sutivana.

Uzorci su obrađeni u kamenoklesarskoj radionici LUKRIĆ KAMEN iz Pražnica, pri čemu su dvije bočne stranice prirodnih bloketa prikupljenih na terenu odrezane. Jedna stranica je ispolirana kako bi se bolje vidjela struktura stijene.

Uzorci su naslagani jedan na drugi u prirodnom slijedu (stratigrafski) od
najstarijeg (dolje) do najmlađeg (gore) pa tako treba pristupiti i upoznavanju s geološkom prošlošću Sutivana.

Jedinstveni zapis u stijenama nađen je u uvali Likva u Sutivanu na otoku Braču. Na ovom planetarno značajnom geološkom lokalitetu nalazi se sačuvana jedna od najpoznatijih geoloških granica između stijena nastalih na prijelazu iz doba dinosaura (mezozoik) u doba sisavaca (kenozoik), odnosno perioda najmlađe krede (K) i najstarijeg paleogena (Pg), koja je poznata kao K-Pg (K-T) granica.

Udar asteroida prije 66 milijuna godina uzrokovao je izumiranje 75% vrsta na Zemlji, uključujući do tada vladajuće dinosaure. Međutim, nestanak dinosaura omogućio je evoluciju sisavaca, sve do danas poznatih vrsta, koje uključuju i nas – ljude. Granica je ovdje u Likvi obilježena 10 cm debelim slojem okamenjenog (litificiranog) pijeska istaloženog iz pradavnog tsunamija, nastalog uslijed udara tog asteroida.

Zbog izuzetne važnosti lokalitet je u postupku proglašenja geološkog spomenika prirode RH. Postupak je pokrenula ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ na inicijativu Općine Sutivan.

Aktivnosti na projektu formiranja poučne geološke staze u suradnji s Hrvatskim geološkim institutom provodi Narodna knjižnica Sutivan.

Priloge priredili: dr.sc. Tvrtko Korbar, Hrvatski geološki institut, Franjo Mlinac, mag.tourism.cult, Narodna knjižnica Sutivan.
Fotografije: Franjo Mlinac, ilustracije: HGI