Oralna kirurgija i implantati

Oralna kirurgija i implantati

Današnja anestezija (intraligamentalna, pleksus ili sprovodna) omogućava potpuno bezbolne zahvate u usnoj šupljini. Svaki pacijent prima anesteziju koja je najbolja za njega. Uz minimalne doze postiže se maksimalni efekt.
Kirurgija rješava neizlječive zube, priprema za protetsku terapiju, korigira anomalije itd. Implatologija je novija grana oralne kirurgije. Idealno rješenje u određenim slučajevima. Metalnim (titanij) usadcima u kost, na mjesto korijena zuba, zamjenjuje se korijen zuba. Nakon što nastupi vezivanje kosti i usadka (implantanta) izrađuje se keramički zub na implantant. Funkcija i estetika izgubljenog zuba se vraćaju u potpunosti. Brojne su mogućnosti gdje se pomoću implantata može riješiti problem.