Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted on srp 19, 2012

Čakavska čitanka

Čakavska čitanka

  NARODNA KNJIŽNICA U SUPETRU Poziva Vas na predstavljanje knjige PETAR ŠIMUNOVIĆ: ČAKAVSKA ČITANKA akademik Petar Šimunović prof.dr. Mira Menac Mihalić dr.sci....

Read More

Posted on svi 14, 2012

Dračevica

Dračevica

je građena skladno po intuitivnoj shemi prostornog planiranja. Zrakasto se granaju široki putovi od prostranoga mjesnog trga, na kojemu je u sredini studenac. Trg je...

Read More