Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted on stu. 25, 2012

Aktivno starenje i rad na računalu

Aktivno starenje i rad na računalu

„2012. – Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti” jača svijest o doprinosu starijih osoba društvu i načinima na koji se taj doprinos može...

Read More