Usluge

Usluge

Posudba knjiga, CD-ova, DVD-ova i časopisa: Knjižnica raspolaže sa preko 8000 knjižnih naslova i preko 800 dokumetarnih i igranih filmova i fond se stalno popunjava. Knjige se posuđuju na 20 dana a filmovi na 7 dana sa mogućnosti produženja. Korištenje računala za...