Buhač

Buhač

Tanacetum cinerariifolium Ostali nazivi: dalmatinski buhač, buvač, divlji pelin Engleski naziv: Dalmatian Insect Flower Porodica Asteraceae - glavočike cjevnjače. Polugrmić razgranjene stabljike visine 30-60 cm. Listovi su duguljasti, perasto sastavljeni i dvostruko...

Crni bor

Crni bor

Pinus nigra subsp. dalmatica Ostali nazivi: dalmatinski crni bor, crnobor Engleski naziv: Dalmatian Brack Pine   Porodica Pinaceae - borovi. Stablo je visine 20-40 m, uspravnoga debla. Oblik krošnje mijenja se ovisno o starosti biljke i okolišnim uvjetima; može...

Broj objavljenih biljaka u ovoj kategoriji