Buhač

Buhač

Tanacetum cinerariifolium Ostali nazivi: dalmatinski buhač, buvač, divlji pelin Engleski naziv: Dalmatian Insect Flower Porodica Asteraceae - glavočike cjevnjače. Polugrmić razgranjene stabljike visine 30-60 cm. Listovi su duguljasti, perasto sastavljeni i dvostruko...

read more
Bršaka

Bršaka

Reichardia picroides Ostali nazivi: sredozemna bršaka, materica, dušica Engleski nazivi: French Scorzonera, Common Brighteyes Porodica Cichoriaceae - glavočike jezičnjače. Trajna zeljasta biljka, visoka 10-45 cm, slabo razgranjene stabljike. Zeleni i glatki listovi...

read more
Bresina

Bresina

Micromeria juliana Ostali nazivi: primorska bresina, čubar, vrisić Engleski naziv: Micromeria Savory Porodica Lamiaceae - usnatice. Vazdazelen polugrmić, visine do 30 cm s mnogobrojnim uspravnim stabljikama. Sitni listići tamnozelene su boje, donji jajasti a gornji...

read more
Bilušina

Bilušina

Inula verbascifolia Ostali nazivi: bilušina, bila slavulja Engleski naziv: Inula Porodica Asteraceae - glavočike cjevnjače. Razgranjena bijelopustenasta trajnica visine do 50 cm. Listovi stabljike mali su i gotovo sjedeći dok su donji jajoliko lancetasti i na dugačkim...

read more
Tetivika

Tetivika

Smilax aspera Ostali nazivi: crvena tetivika, tetivica Engleski nazivi: Sarsaparille, Smilax Rude Porodica Liliaceae - ljiljani. Vazdazelena penjačica ili puzeći grm visine do 5 m s bodljikavom stabljikom i ograncima. Tamnozeleni, kožasti listovi srcoliki su ili...

read more
Šparoga

Šparoga

Asparagus acutifolius Ostali nazivi: oštrolisna šparoga, sparožina, šparog Engleski nazivi: True Asparagus, Sharpleaved Asparagus Porodica Liliaceae - ljiljani. Grmolika, razgranjena trajnica do 1 m visoka čije su stabljike pri dnu odrvenjele. Pravi listovi sitni su i...

read more
Gluhač

Gluhač

Juniperus phoenicea Ostali nazivi: fenička borovica, primorska somina Engleski naziv: Phoenician Juniper Porodica Cupressaceae - čempresi. Grm ili stablo visine do 6 m okruglasto piramidalne krošnje što podsjeća na onu u čempresa. Listovi su jajoliko romboidni,...

read more
Drvolika stola

Drvolika stola

Lavatera arborea Ostali nazivi: sliz dubčati, sliz veliki Engleski naziv: Tree Mallow Porodica Malvaceae - sljezovi. Brzorastući polugrm visok do 3 m, u donjem dijelu drvenast i bez listova. Zeleni dijelovi biljke prekriveni su gustim dlakama. Listovi su veliki i...

read more
Drača

Drača

Paliurus spina-christi Ostali nazivi: diraka, karkov Engleski nazivi: Christ's Thorn, Jerusalem Thorn Porodica Rhamnaceae - krkavine. Listopadni grm visok 3-5 m čiji ogranci i izbojci nose parove jakih smeđih trnova. Sjajni listovi ovalno su jajasti, cjelovitog ili...

read more
Brnistra

Brnistra

Spartium junceum Ostali nazivi: žuka, žilj žuti, žukva Engleski nazivi: Spanish Broom, Weaver's Broom Porodica Fabaceae - mahunarke. Razgranjen grm visine do 3 m sa šibolikim uspravnim granama. Listovi su sitni i čim dovoljno zatopli otpadaju, pa njihovu funkciju...

read more

Ukupno objavljenih biljaka do sada