Buhač

Buhač

Tanacetum cinerariifolium Ostali nazivi: dalmatinski buhač, buvač, divlji pelin Engleski naziv: Dalmatian Insect Flower Porodica Asteraceae - glavočike cjevnjače. Polugrmić razgranjene stabljike visine 30-60 cm. Listovi su duguljasti, perasto sastavljeni i dvostruko...

read more
Bršaka

Bršaka

Reichardia picroides Ostali nazivi: sredozemna bršaka, materica, dušica Engleski nazivi: French Scorzonera, Common Brighteyes Porodica Cichoriaceae - glavočike jezičnjače. Trajna zeljasta biljka, visoka 10-45 cm, slabo razgranjene stabljike. Zeleni i glatki listovi...

read more
Bresina

Bresina

Micromeria juliana Ostali nazivi: primorska bresina, čubar, vrisić Engleski naziv: Micromeria Savory Porodica Lamiaceae - usnatice. Vazdazelen polugrmić, visine do 30 cm s mnogobrojnim uspravnim stabljikama. Sitni listići tamnozelene su boje, donji jajasti a gornji...

read more
Bilušina

Bilušina

Inula verbascifolia Ostali nazivi: bilušina, bila slavulja Engleski naziv: Inula Porodica Asteraceae - glavočike cjevnjače. Razgranjena bijelopustenasta trajnica visine do 50 cm. Listovi stabljike mali su i gotovo sjedeći dok su donji jajoliko lancetasti i na dugačkim...

read more
Kadulja

Kadulja

Salvia officinalis Ostali nazivi: ljekovita kadulja, žalfija Engleski naziv: Kitchen Sage Porodica Lamiaceae - usnatice. Trajni polugrm visok do 50 cm, uspravne i pri dnu drvenaste stabljike. Listovi su duguljasto jajoliki ili eliptični, debeli i pustenasti te...

read more

Broj objavljenih biljaka u ovoj kategoriji