Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted on srp 10, 2012

Galerija u Bolu – info

Galerija u Bolu – info

Radno vrijeme/ working hours

9.00 – 12.00 , 18.00 – 23.00

svaki dan / every day

Ulaznica / ticket

Odrasli / adults : 15 kuna

Djeca / children : 5 kuna

Galerija umjetnina u Bolu nosi ime Branislava Deškovića (1883.–1939.), jednog od najboljih animalista novijeg hrvatskog kiparstva, rođenog u Pučišćima. Smještena na obali usred luke, u prekrasnoj renesansno-baroknoj palači ( 1694.), u stalnom postavu na tri etaže posjeduje jedan od najreprezentativnijih postava hrvatske moderne umjetnosti: tridesetak slika Ignjata Joba, dvadesetak Ljube Ivančića, niz skulptura Valerija Michielija i Ivana Rendića te samog Deškovića. Od slikara između dva rata najčešća su djela Ignjata Joba i Jurja Plančića, galerija čuva radove više od tridesetak slikara i desetak kipara, među kojima se nalaze i neka od najvećih imena suvremene hrvatske umjetnosti – od slikara Marina Tartaglije, Otona Postružnika, Frane Šimunovića, Ive Šebalja, Ljube Ivančića i Šime Perića, a od kipara Valerija Michielija, Mirka Ostoje, Raula Goldonija i drugih.

Mnogi umjetnici čija su djela izložena u Galeriji svojim su podrijetlom vezani uz Brač ili je ovaj otok u određenoj mjeri utjecao na oblikovanje njihova umjetničkog izričaja. Za mnoge su umjetnike zastupljene u Galeriji dalmatinsko podneblje, posebice otok Brač bili neiscrpnim izvorom nadahnuća. Umjetnička zbirka Galerije ima svojstvo kulturnog dobra Republike Hrvatske. U aneksu prizemlja Galerije i ove se godine odvija živa izložbena djelatnost u ciklusu „Ljetne izložbe u Galeriji Branislava Deškovića „.

THE BRANISLAV DESKOVIC FINE ARTS GALLERY, BOL. This intimate gallery bears the name of Branislav Dešković (1883–1939), born in Pučišća, who was one of the best animal sculptors of modern Croatian art. The gallery is situated in a harmonious Renaissance-Baroque building in the port and holds one of the most representative displays of Croatian modern art. On the ground floor, works of sculptors (I. Rendić, I. Meštrović, B. Dešković, A. Augustinčić, V. Michieli and others) can be seen whilst on the first and second floors, a selection of the significant works of Croatian contemporary artists, such as V. Michieli, R. Goldoni, Lj. Ivančić I. Job, J. Plančić, E. Vidović and others are on display. Occasional exhibitions of painters and sculptors connected to Brač by their origin, and selected from the rich gallery collection are also held here. These paintings and sculptures repeatedly reflect the blended affinity of the climate and character that is widely known as being Mediterranean, southern or temperamental, regardless of the author’s origin.

GALERIE D’OEUVRES D’ART „BRANISLAV DEŠKOVIĆ“, BOL. La galerie d’oeuvres d’art de Bol porte le nom de Branislav Dešković (1883.–1939.), un des meilleurs animalistes de la nouvelle sculpture croate, né à Pučišća. Installée sur la côte en plein coeur du port, dans un merveilleux palais baroque de la Renaissance, elle possède l’un des ensembles de copies les plus représentatives de l’art moderne croate. Les sculpteurs sont exposés dans la salle du rez-de-chaussée – entre autres on trouvera I. Rendić, I. Meštrović, B. Dešković, A. Augustinčić, V. Michieli. Les oeuvres les plus caractéristiques des grands noms de l’art contemporain croate sont présentées dans les salles du premier et du second étage. Ainsi sont exposés entre autres V. Michieli, R. Goldoni, Lj. Ivančić , I. Job, J. Plančić, E. Vidović. D’autres oeuvres appartenant au riche fond de la galerie, et pour certaines propres aux peintres et sculpteurs originaires de l’île de Brač, sont exhibées lors des expositions temporaires. Ces toiles et statues ont en commun de toujours révéler des thèmes apparentés au ciel et aux figures que nous nommons méditéranéennes, méridionnales, au tempérament fort, et ce peu importe l’origine de l’auteur.

KUNSTGALERIE „BRANISLAV DEŠKOVIĆ“, BOL. Die Kunstgalerie auf Bol trägt den Namen von Branislav Dešković (1883–1939), einem der besten Animalisten der neueren kroatischen Bildhauerei, geboren in Pučišći. Gelegen auf der Insel inmitten vom Hafen, in einem wunderschönen Renaissance-Barock Palast, besitzt sie eine der repräsentativsten Aufstellungen der kroatischen modernen Kunst. Im Saal im Erdgeschoss sind folgende Bildhauer vertreten – I. Rendić, I. Meštrović, B. Dešković, A. Augustinčić, V. Michieli und andere. In den Sälen des ersten und zweiten Stocks sind ausgewählte bedeutungsvolle Werke der Größen der kroatischen zeitgenössischen Kunst ausgestellt. Es sind vertreten: V. Michieli, R. Goldoni, Lj. Ivančić , I. Job, J. Plančić, E. Vidović und andere. Bei gelegentlichen Ausstellungen werden auch andere Werke aus dem reichen Fundus der Galerie ausgestellt, unter welchen sich auch Werke von Malern und Bildhauern befinden, welche aufgrund der Abstammung mit der Insel  Brač verbunden sind. Auf diesen Bildern und Skulpturen dringt immer wieder die Verwandtschaft zwischen dem Klimagebiet und den Gestalten durch, welche wir mediterran, südlich, temperamentvoll nennen, ohne Rücksicht auf die Herkunft des Autors.

 

 

LA GALLERIA D’ARTE BRANISLAV DEŠKOVIĆ, BOL. Questa piccola e intima galleria porta il nome di Branislav Dešković (1883–1939), nato a Pučišća, che fu uno dei massimi esponenti di scultura zoomorfa dell’arte moderna croata. La galleria si trova all’interno di un armonioso edificio rinascimentale – barocco, situato presso il porto, ed espone una delle più rappresentative collezioni d’arte moderna croata. Al piano terra si possono ammirare le opere di numerosi scultori (I. Rendić, I. Meštrović, B. Dešković, A. Augustinčić, V. Michieli e altri), mentre, al primo e al secondo piano, è esposta una selezione delle opere più significative di artisti croati contemporanei, come V. Michieli, R. Goldoni, Lj. Ivančić I. Job, J. Plančić, E. Vidović e altri. Qui si tengono anche mostre temporanee di pittori e scultori originari di Brač, le cui opere fanno parte della ricca collezione della galleria.  I dipinti e le sculture riflettono continuamente l’affinità tra il clima e quel carattere comunemente definito mediterraneo, oppure meridionale o temperamentale, a prescindere dalle origini dell’autore.

 

UMĚLECKÁ GALERIE „BRANISLAV DEŠKOVIĆ”, BOL. Umělecká galerie v Bolu nese jméno Branislava Deškoviće (1883.–1939.), jednoho z nejlepších animalistů moderního chorvatského sochařství, narozeného v obci Pučišće. Galerie leží na pobřeží uprostřed přístavu, v překrásném renesančně-barokním paláci a nabízí jednu z nejreprezentativnějších sbírek chorvatského moderního umění. V sále v přízemí jsou zastoupení tito sochaři – I. Rendić, I. Meštrović, B. Dešković, A. Augustinčić, V. Michieli a další. V sálech v prvním a ve druhém patře jsou vystavena významnější díla velikánů chorvatského současného umění. Nalezneme zde díla umělců, jako jsou V. Michieli, R. Goldoni, Lj. Ivančić, I. Job, J. Plančić, E. Vidović a dalších. Během příležitostných výstav jsou vystavována i ostatní díla z bohatého fundusu galerie, mezi kterými jsou i díla malířů a sochařů, kteří jsou původem z ostrova Brač. Na těchto obrazech a sochách se stále prolínají vlastnosti podnebí a lidí, kterým říkáme “mediteránské”, “jižní”, “temperamentní“ – bez ohledu na původ autora.

 

Post a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)