Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted on svi 14, 2012

Spilja Kopačina

Spilja Kopačina

Spilja Kopačina najzanimijivije je pretpovijesno nalazište na otoku. Do nje se dolazi pješačenjem za dvadesetak minuta putem sjeverozapadno od Donjeg Humca. Nekad je u blizini spilje bio mali vrutak vode, koji je zatrpan gradnjom zdenca u mjestu. Spilja je podijeljena u dvije dvorane, a duga je 12 metara. U njoj su nađeni najstariji tragovi pretpovijesnog čovjeka na otoku. Ti se tragovi sastoje od tisuće kostiju onodobnih divljih životinja: divljeg konja, divljeg goveda, jelena itd. te mnoštva ptičjih kostiju i kamenih rukotvorina (noževa, svrdlova, strelica, strugalica itd.), koji pripadaju epipaleolitičkom i mezolitičkom razdoblju, iznad kojih je naslaga brončanodobnog sloja s mnoštvom keramičkih ulomaka i jednom brončanom sjekirom s krilcima, koja pripada ranoj fazi brončanog doba i predstavlja važan prilog u proučavanju starijih stilova brončanog razdoblja na cjelokupnom jadranskom području. Sjekira je prvi nalaz takva tipa na jadranskim otocima. U unutrašnjem dijelu spilje, ispod kompaktne sedre i tisuća olupina puževa, nađeno je obilje kremenih odbitaka i rukotvorina, koji pretežno pripadaju srednjim epohama kamenog doba. U stražnjem dijelu spiije utvrđeni su čovjekovi tragovi i pronadene čovjekove kosti iz kasnog epipaleolitika i mezolitika. Obitavana od VIll. tisućljeća do Ill. milenija prije naše ere, spilja Kopačina je najstarije čovjekovo stanište u Dalmaciji i jedno od najstarijih na cjelokupnom jadranskom otočju obiju obala.Kopačina

Kopačina

Kako do tamo?

Kako do Kopačine

Do spilje se dolazi makadamskim putem na koji se skreće pedesetak metara sjeveroistočno od groblja. Pješačenje je ugodno jer je teren ravan, a može se dio puta proći i automobilom ako nije prenizak. Pješači se dvadesetak minuta dok se ne otvori vidik na sjevernu obalu otoka, a zatim se skreće niz put do spilje koja je zaklonjena od pogleda s puta. Ulaz u spilju gleda prema zapadu. Ne postoje nikakvi putokazi, pa je bolje poći sa nekim tko poznaje put ili pitati težake koje sretnete putem. Spilja je zatvorena rešetkom jer su nastavljeni arheološki iskopi. U konobi KOPAČINA u Donjem Humcu nalazi se mala vitrina sa izlošcima kostiju i primitivnih alata nađenih u spilji.

 

Post a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)