021 630 173 pzsupetar@gmail.com

Poslovni uzlet grada Supetra

U Supetru će se 23. listopada održati “Poslovni uzlet Grada Supetra” program besplatnih edukacija namijenjenih poduzetnicima.

Na edukacijama se može saznati kako osnažiti poslovanje u proizvodnji i turizmu kroz korištenje EU fondova i klastering. Također, naučiti ćete kako napisati dobar projektni prijedlog te kako dobiti novac za energetsku učinkovitost i ruralni razvoj. Od HBOR-a ćete saznati kako i do povoljnih sredstava za ulaganje u turističke kapacitete. Projekt Poslovni uzlet pokrenut je početkom 2014. godine, u suradnji s partnerima. Cilj projekta je promicanje malog i srednjeg poduzetništva te odabir i nagrađivanje najboljih malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj. Također, ovim projektom želi se omogućiti dodatno znanje i vještine poduzetnicima kako bi postali još uspješniji u svom poslovanju. Tijekom 2014. godine, na besplatnim edukacijama uspješno se educiralo više od 7000 malih i srednjih poduzetnika, a ove godine Poslovni uzlet nastavlja educirati malo i srednje poduzetništvo u 23 grada diljem Hrvatske.

Popis tema radionica:

– Iskoristite EU fondove i osnažite proizvodnju i turizam u Dalmaciji – primjeri iz prakse (predavač: Krešimir Budiša)
– Povoljna sredstva za ulaganje u turističke kapacitete (predavač: DR.SC. Mira Krneta)
– Osuvremenite svoje poslovanje i saznajte kako do potrebnog Novca za energetsku učinkovitost (predavač: Dr. sc. Vesna Bukarica, Sunčana Matić i Filip Brkljača)
– Digitalni marketing u službi turizma – naučite kako povoljno oglašavati vaše turističke kapacitete na Googleu i Facebookub (predavač: Niki Dešković)
– EU sredstva za ruralni razvoj – unaprijedite svoje gospodarstvo novcem iz EU-a (predavač: Pomoćnica ministra poljoprivrede Davorka Hajduković)
– Kako napisati dobar projektni prijedlog – saznajte učinkovite metode za dobivanje EU fondova (Jelena Simić, Roman Marinović i Jurica Zorman)

(preuzeto sa http://www.braconline.com.hr)

Početak rada rakijašnice

OBAVIJEST

Početkom listopada 2015. god. rakijašnica P. Z. Supetar počinje sa radom.

Molimo zainteresirane da se za rezervaciju termina jave u uredu Zadruge.

tel:  021 630 173

mob: 099 281 7978

Zadruga ove godine raspolaže i sa novim kotlom za pečenje rakije sa

miješalicom pogodnim za pečenje svih voćnih rakija.

Obavljamo ispunjavanje prijave za upis u registar trošarinskih obveznika.

Sabatina 2015

Sabatina, najstariji hrvatski vinarski susret, 25. godinu za redom okupit će vodeće vinare iz svih hrvatskih vinskih regija i inozemstva, vinogradarsko-vinarske stručnjake, sommeliere, dužnosnike resornih ministarstava, predstavnike turističko-ugostiteljekih objekata i trgovačkih lanaca, tvrtke vezane uz vinogradarsko-vinarsku proizvodnju i medije.

Bluesun hotel Alga u Tučepima domaćin je jubilarne Sabatine koja će se održati od 5.-8. studenog 2015.

Trodnevni program Sabatine otvoren je za sve posjetitelje bez plaćanja ulaznice ili kotizacije, a sadrži stručna predavanja, radionice, degustacije, burzu i izložbu vina i jakih alkoholnih pića, ocjenjivanje kvalitete i izgleda vina i JAP-a uz proglašenje Šampiona, studijski obilazak vinogorja uz praktično vinogradarstvo u vinogradu, sajam vinogradarsko-vinarske opreme, strojeva, alata, repromaterijala, zaštitnih sredstava, vina i proizvoda od grožđa i vina te drugih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda.

Mjera 6.1 za mlade poljoprivrednike

Mjera 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima

Informativni sažetak pravilnika za dodjelu bespovratnih potpora iz EU fondova – Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2020.  Mjera 6.1.

<<< Pregled drugih natječaja

Rok prijave

prijave se zaprimaju od 5. listopada do 23. prosinca 2015. godine

Potpore se dodjeljuju za

 • pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika
 • u dobi od 18 do 40 godina
 • koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva do 18 mjeseci ili postanu nositelji najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu prve rate

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Vrijednost potpore jednom projektu

50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

Isplata potpore

Isplata se vrši u najviše tri rate od kojih:

 • prva rata u iznosu od 30% potpore nakon dodjele potpore
 • druga rata u iznosu od 50% potpore 3-12 mjeseci nakon prve rate
 • treća rata u iznosu od 20% nakon provedenih projektnih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu

Prihvatljivi prijavitelji

 • posjeduju stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti i to: završenu srednju školu ili studij iz područja poljoprivrede ili veterine ili minimalno dvije godine radnog iskustva i dokaz o stručnom osposobljavanju i usavršavanju (prije podnošenja zahtjeva za potporu ili najkasnije do konačne isplate uz uvjet da se potrebe za osposobljavanjem navedu u poslovnom planu)
 • gospodarstvo pripada ekonomskoj veličini od 8.000 – 49.000 eura mjereno prema standardnom ekonomskom rezultatu
 • ukoliko korisnik nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku prijave, pisani dokaz koji pokazuje kako će preuzeti poljoprivredno gospodarstvo
 • u poslovnom planu se osigurava da će se uskladiti s definicijom aktivnog poljoprivrednika najkasnije u roku od 18 mjeseci od datuma osnivanja poljoprivrednog gospodarstva
 • u odgovarajuće registre upišu sve proizvodne jedinice za koje korisnik traži potporu te u ARKOD upiše poljoprivredno zemljište koje je predmet ulaganja te u JRDŽ upiše životinje koje su predmet ulaganja
 • imaju uspostavljene poslovne knjige u skladu sa zakonodavstvom te se bave poljoprivrednim aktivnostima kao glavnim zanimanjem najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu treće rate

Prihvatljive aktivnosti

Jedna ili više od sljedećih aktivnosti:

 • kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda.

Aktivnosti koje su prihvatljive uz provođenje nekih od gore navedenih aktivnosti:

 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda
 • operativno poslovanje – plaća i doprinosi zaposlenih vezano uz poljoprivrednu djelatnost, izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje zahtjeva za potporu. Ukupne aktivnosti prikazane u poslovnom planu vezano za operativno poslovanje mogu iznositi najviše 15.000 eura. Usluge stručnjaka vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje Zahtjeva za potporu mogu iznositi najviše 2.500 eura.

Kriteriji odabira projekata

 • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva
 • vlasnički status resursa poljoprivrednog gospodarstva
 • stručna sprema i radno iskustvo korisnika
 • stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave
 • status zaposlenja korisnika
 • područja s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima
 • prioritetni sektori: voće, povrće, stočarstvo
 • ekološka poljoprivreda, sustavi kvalitete, agro-okolišne mjere

Uvjeti dodjele potpore

 • projekt ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva, a mora početi najkasnije devet mjeseci nakon odluke o dodjeli potpore
 • projekt traje do 36 mjeseci od dana donošenja odluke o dodjeli potpore, a ne kasnije od podnošenja trećeg zahtjeva za isplatu
 • potpora unutar ovog tipa operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju od 2014.-2020. godine po jednom korisniku
 • korisnici su upisani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva te u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore

Obveze malih proizvođača jakih alkoholnih pića

MALI PROIZVOĐAČI JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića smatra se fizička osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji proizvodi za vlastite potrebe, i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu. Tako proizvedena jaka alkoholna pića mogu se koristiti samo za osobnu uporabu, no nije dozvoljena prodaja.
Prijava za upis u registar
Mali proizvođač jakog alkoholnog pića (neovisno o tome da li je vlasnik kotla ili kotao unajmljuje kako bi ga koristio za proizvodnju jakog alkoholnog pića) u obvezi je carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se u 3 primjerka na Obrascu PUR iz Priloga 14 Pravilnika o trošarinama te je uz istu potrebno dostaviti podatak o mjestu proizvodnje i podatak o volumenu uređaja za proizvodnju alkohola (kotla) koji „mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ ima u vlasništvu i/ili koristi za proizvodnju jakog alkoholnog pića. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika ovjerena od strane ovlaštene osobe nadležnog carinskog ureda smatra se ovlaštenjem za rad.

Obračunavanje i plaćanje trošarine

Mali proizvođač jakog alkoholnog pića dužan je sam obračunati trošarinu tijekom obračunskog razdoblja koje je jednako kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca) te istu platiti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu. Carinski ured Ploče ne dostavlja obveznicima uplatnice, niti obrasce godišnjeg izviješća. Trošarina se plaća ovisno o zapremnini uređaja, tj. kotla koji ima u vlasništvu, odnosno koji koristi u proizvodnji jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, koja iznosi za kotao zapremine do uključivo 100 litara – 100,00 kuna, a za kotao zapremnine preko 100 litara  – 200,00 kuna. U slučaju da mali proizvođač jakog alkoholnog pića proizvede za vlastite potrebe količinu pića veću od propisane odnosno više od 20 litara čistog alkohola godišnje, dužan je, uz već obračunati godišnji paušal (iznos trošarine obračunat ovisno o zapremini kotla), na razliku obračunati i platiti puni iznos trošarine koji je propisan za etilni alkohol (53 kune po litri čistog alkohola). Iznos trošarine potrebno je uplatiti na račun Državnog proračuna RH HR1210010051863000160, a ostali podaci za popunjavanje naloga za plaćanje su :
„model“ – „68“,
„poziv na broj odobrenja“ „1066“ – osobni identifikacijski broj (OIB) malog proizvođača jakih alkoholnih pića.

Podnošenje godišnjeg izviješća

Mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ u obvezi je najkasnije do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP iz Priloga 23 Pravilnika o trošarinama.
U onoj godini u kojoj neće proizvoditi, obveznik se može odjaviti do 30. lipnja, te mu za tu godinu obveza plaćanja trošarine ne nastaje.