Glazbena stvaraonica

tra 8, 2013 by

Glazbena stvaraonica

Nakon dovršene obuke za rad na računalu za djecu nižih razreda osnovne škole u Narodnoj knjižnici u Sutivanu započeo je originalni glazbeno-edukacijski program za djecu «GLAZBENA STVARAONICA».

 

Program je prilagođen djeci od 2. do 8. razreda osnovne škole bez obzira na razinu poznavanja glazbe. Naglasak je na razvijanju opće glazbene kulture preko upoznavanja osnova glazbe, upoznavanja glazbenih instrumenata, glazbenih vrsta i žanrova, procesa stvaranja glazbe, pisanja i uglazbljivanja pjesama do snimanja glazbe u studiju.

 

Pohađanjem ovog programa djeca će steći kompetencije prepoznavanja glazbenih žanrova, načina sviranja instrumenata, pjevanja, osnove notnog sustava, tvorbu akorda i melodije, ritma i dinamike te time razviti opću glazbenu kulturu i otkriti slobodu izražavanja na zabavan i atraktivan način. Naglasak je na opuštenosti, improvizaciji i uživanju u glazbi a ne na strogom «školskom» i profesionalnom pristupu.

 

Program je dobio inicijalnu potporu Ministarstva kulture RH i općine Sutivan koju ćemo upotrebiti za popunjanje glazbenog arsenala knjižnice koja do sada raspolaže manjim brojem akustičnih i elektronskih instrumenata i neophodnom programskom podrškom, a cilj nam je tu kolekciju povećati i osigurati odgovarajuću multimedijsku podršku tako da je pomoć donatora dobrodošla.

 

Rad se odvija u grupama djece različite dobi sa donekle različitim pristupom. Kod mlađih naglasak je na upoznavanju instrumenata i ritma, osnova glazbe, pjevanja i zajedničke izvedbe, dok sa starijima ovisno o razini poznavanja glazbe i glazbenim sklonostima razvijamo poseban program pod nazivom «Uglazbljujemo pjesnike» u kojem smo ostvarili jedinstven spoj glazbene i čitalačke kulture.

 

O pojedinostima tog programa naknadno ćemo vas detaljno izvjestiti, a za sada pozivamo potencijalne donatore da nas kontaktiraju na brojeve telefona 021 718 000 ili e-mailom: knjiznica-sutivan@otok-brac.info kako bi sudjelovali u tehničkom opremanju jedinstvene bračke «GLAZBENE STVARAONICE».

Related Posts

Share This

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)