Stivanska video obrada svjetski popularnog hita ugledala je svjetlo dana u ponoć i jednu minutu 11.04.2014.: