Kroz 2020. godinu uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija RH i stručnu pomoć vanjskog suradnika, knjižničarske savjetnice Gordane Miolin, stručno je obrađena zbirka književnosti hrvatskih iseljenika i pisaca hrvatskog podrijetla sa naglaskom na čilo-hrvatsku književnost “Druga domovina”.

U opsežnom poslu katalogizacije i inventarizacije izrađeno je  546 novih kataložnih zapisa i katalogizirano ukupno 576 naslova te provedeno označavanje i ostručavanje građe. Nakon ovoga građa sakupljena u zbirci vidljiva je u online katalogu Narodne knjižnice Sutivan

   kao i u skupnom katalogu sustava ZaKi

te na taj način pretraživa i vidljiva svim zainteresiranim korisnicima. Radi se o jedinstvenoj zbirci sa velikim brojem originala na španjolskom, engleskom i ostalim jezicima kao i djelima do sada prevedenim na hrvatski jezik.

U 2021. godini slijedi znanstvena valorizacija građe za koju je također osigurana potpora Ministarstva kulture i medija RH. 

Skupni popis u .pdf formatu sortiran po UDK brojevima:

DrugaDomovina_popis_poUDKbroju