Narodna knjižnica Sutivan priprema foto katalog starih predmeta i alata za buduću etnografsku zbirku u okviru projekta obnove kulturne baštine “Prijateljima vrata otvorena”.

Ovaj kapitalni projekt za koji je Općina Sutivan pripremila izvedbenu dokumentaciju trebao bi revitalizirati objekte Kavanjinova ljetnikovca i magazina Ilić (stare “Bračplastike” i aktivirati ih za društvene i kulturne potrebe mjesta Sutivan.

U očekivanju raspisivanja natječaja koji bi trebao osigurati veći dio sredstava za provedbu projekta provode se pripremne radnje prikupljanja, popisivanja i dokumentiranja građe za spomenutu zbirku kao i za prihvat arhivske građe u sklopu Narodne knjižnice Sutivan.

Molimo stoga sve koji posjeduju predmete, fotografije, dokumente vezane za povijest života u Sutivanu da se jave Narodnoj knjižnici Sutivan kako bi znali sa čime raspolažemo i dogovorili buduću suradnju na formiranju relevantnih zbirki stivanske baštine.