Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted on svi 14, 2012

Vičja luka – Veli dolac

Vičja luka – Veli dolac

Po sredini zapadnog kraja otoka Brača nalazi se duboka uvala koja se dijeli u dvije manje, uvalu Bobovišća, u kojoj se smjestilo istoimeno naselje, i uvalu Vičja luka. Te dvije uvale, pogotovo Bobovišća luka, koja je dublja od Vičje, pružaju sigurno sidrište na prolasku kroz Splitska vrata. Na mjestu gdje se te dvije uvale razdvajaju uzdiže se manje brdo, Glava, danas pod borovom
šumom, do 60 metara nadmorske visine. Na njega se nastavlja široki greben koji se proteže k istoku i polagano uspinje sve do 114 metara nadmorske visine, te tako čini prirodnu razdjelnicu dvaju dolaca, Goromij doca na jugu te Velog doca na sjeveru. Veli dolac, koji se nastavlja na uvalu Vičja luka, najduža je udolina otoka i produžava se gotovo do Nerežišća na istoku i
najveće plodne površine na otoku Braču. Za velikih oborina kroz tu udolinu poteku jake bujice i sa sobom nose i naplavljuju velike količine različitog materijala. Možda je zbog tih značajki kod Stjepana Bizantinca zabilježeno postojanje rijeke na otoku Braču pod imenom Brentos. Današnja cesta Sutivan-Milna presjekla je Veliki dolac, ali i spomenuti greben. Od nje se dalje teren lagano penje ka crkvi Gospe od Ružarija i dalje do najviše točke grebena, gdje se nalazi prapovijesno naselje i gradina Rat. Arheološki nalazi s ovog područja imaju značajno mjesto unutar korpusa prapovijesnog materijala s područja srednjodalmatinskih otoka, ali i kopnenog dijela srednje Dalmacije. (iz rada: Vedran Barbarić, Nekropola u Vičjoj luci i gradina Rat na otoku Braču – nova razmatranjapročitajte ovaj znanstveni rad u cjelini na ovom linku)

Klanac je danas i odredište slobodnih penjača jer su u njemu članovi stivanskog sportskog kluba “SAXUM” uredili više od 30 penjačkih smjerova na nekoliko lokacija. 

Uvala Vičja luka

Kanjon Veli dolac

Kako do tamo?

Kako do Vicje luke i Velog doca

Do Vičje luke dolazi se jednostavno magistralnom cestom iz Sutivana prema Ložišću. Spuštanje u uvalu strmom makadamskom cestom moguće je od vodospreme iznad Bobovišća na moru, ili pješice iz mjesta Bobovišća na moru prekrasnom šetnicom uz more. Prolazak kroz klanac od ceste pa do mosta Franje Josipa moguć je ali veoma težak, bolje je izaći na greben iznad crkve i pratiti ga sjevernim rubom sa kojeg se pružaju prekrasni vidici na kanjon i na mjesto Ložišća. Do mosta koji je u gornjem dijelu klanca dolazi se pješice kroz mjesto Ložišća ili automobilom ložiškom zaobilaznicom do gustirne (“pjovera”) poviše mjesta. Dalje vodi makadamski put koroz maslinade u pravcu sjeveroistoka, kojim treba nastaviti oko 5-10 minuta hoda do blage nizbrdice koja vodi do mosta. Istim putem može se nastaviti prema Sutivanu, za šta je potrebno oko 60 minuta hoda. Čim se pređe most može se skrenuti lijevo prema moru i za pet minuta hoda otvara se prekrasan vidik na Veliki dolac.

Zanimljivo:

Turčinova glava - Veli dolac

Skriven u kanjonu Velog doca nalazi se neobičan kamen koji lokalno stanovništvo zove Turčinova glava.

Post a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)