021 630 173 pzsupetar@gmail.com

Natječaj za najam poslovnog prostora

Poljoprivredna zadruga Supetar raspisuje   J A V N I     N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora   Predmetna nekretnina nalazi se u Supetru, Dolčić 4a, Supetar, na čest.zem. 530/4. Sastoji se od skladišta površine 130 m2 i dvorišta oko 80m2. U...