Od početka studenog u suradnji Narodne knjižnice Sutivan i ekološke udruge Svijet kao cvijet, u prostorijama čitaonice volonterke udruge više puta tjedno organiziraju i vode kreativno-edukacijske radionice za djecu “Kreativni kutak”.

Radionice su besplatne i slobodne za sve zainteresirane, a zamišljene su kao kombinacija razvoja kreativnog razmišljanja i ručnog rada, promicanja ekološke svijesti kod djece i kod starijih, obilježavanja važnih datuma i događaja vezanih za prirodu i planetu, usvajanja novih vještina i edukacija kroz aktivnosti i igru.

Odaziv je za stivanske prilike izuzetno velik, a tematski je do sada pokriveno više motiva: izradom prigodnog plakata djeca su naučila više o šumama i važnosti njihovog očuvanja (2011. Međunarodna je godina šuma), počela je izrada dekoracijskih blagdanskih ukrasa isključivo od recikliranih materijala, a upravo je u tijeku izrada hranilica za ptice, koje će sljedeće nedjelje biti postavljene na više lokacija u Sutivanu i o kojima će se skrbiti sama djeca koja su ih ukrasila svojim crtežima.