Prigodnom radionicom u Narodnoj knjižnici u Sutivanu u organizaciji ekološke udruge Svijet kao cvijet, mladi stivanjani obilježili su svjetski Dan planeta Zemlje izradom prigodnog plakata i edukacijom o potrebi i korisnosti odvajanja i selekcioniranja otpada, te njegove reciklaže.