Pred mnoštvom vrlo zainteresirane publike koja se okupila sa svih strana otoka Brača i iz Splita, u Sutivanu je u petak 22.9. svečano obilježeno postavljanje “Geološkog stupa Sutivan”. Nazočni su bili, među ostalima: predstavnici županijske ustanove za upravljanje zaštićenim područjima SDŽ MORE i KRŠ, Klesarske škole Pučišća, LAG-a Brač, Planinarskog društva Profunda, Osnovne škole Supetar, Hrvatskog geološkog instituta i mnogi dr.

Razloge postavljanja stupa, njegovu svrhu i sadržaj te širu geološku priču vezanu za jedinstveni nalaz na području uvale Likva u Sutivanu, publici su objasnili i ispričali: znanstvenik Hrvatskog geološkog instituta dr.sc. Tvrtko Korbar i ravnatelj Narodne knjižnice Sutivan Franjo Mlinac.

Općina Sutivan već godinama usko surađuje s Hrvatskim geološkim institutom na realizaciji projekta poučne geološke staze koje je ovaj stup sastavni dio. Postavljen u centru mjesta, na atraktivnoj šetnici između općinske zgrade i rive, geološki stup Sutivan poziva prolaznike i znatiželjnike na otkrivanje i upoznavanje geološke prošlosti otoka Brača kao i nevjerojatne priče o velikom izumiranju na planetu Zemlji prije 66 milijuna godina.

Dokazi dog događaja zabilježeni su upravo u stijenama na području Sutivana. Ovaj stivanski lokalitet jedini na ovome dijelu planeta u plitkomorskim slojevima sadrži sačuvanu K-Pg granicu koja dijeli dva velika geološka doba Kredu i Paleogen koja popularno nazivamo “doba dinosaura” i “doba sisavaca”. Radi se o tankom glinenom sloju istaložene prašine bogate Iridijem koju je masivni udar asteroida u područje današnjeg Yucatana raspršio po cijeloj zemaljskoj kugli.

Područje na kojem se nalazi spomenuti sloj u postupku je proglašenja zaštite kao geološki spomenik prirode, čime bi se naglasila njegova važnost i spriječila moguća devastacija. Više informacija o geološkom stupu možete pronaći na web stranicama stivanske knjižnice http://moj-otok.com/wp/ari/ i u prigodnim brošurama.