Objavljena bibliografija Sutivana

Objavljena bibliografija Sutivana

Narodna knjižnica Sutivan objavila je na svojim mrežnim stranicama bibliografiju radova o Sutivanu i radova vezanih za Sutivan, kao važan doprinos istraživanjima prošlosti i sadašnjosti Sutivana, u više znanstvenih područja.  Bibliografijom se mogu poslužiti svi...
Prinove u zbirci Druga domovina: dva izdanja Juan Benigara

Prinove u zbirci Druga domovina: dva izdanja Juan Benigara

Zbirka iseljeničke literature Druga domovina u Narodnoj knjižnici Sutivan bogatija je za dva nova darovana naslova: ROGATIVAS ARAUCANAS  i JUAN BENIGAR: VOZ SUTIL DE LA TIERRA.  Najveća donatorica ove jedinstvene stivanske zbirke Branka Bezić Filipović, koja nam je...
Mačka u kampanelu u OŠ ŽNJAN u Splitu

Mačka u kampanelu u OŠ ŽNJAN u Splitu

Učenici 1a. razreda OŠ ŽNJAN-PAZDIGRAD u Splitu, pod vodstvom učiteljice Ane Domazet iznenadili su nas svojim brojnim i kreativnim aktivnostima inspiriranim našom ilustriranom “Pričom o mački u kampanelu”. Poslali su nam linkove na svoje uratke koje...
Najava originalnog bračkog “antisuvenira”

Najava originalnog bračkog “antisuvenira”

Sutivanjani u nadolazeću sezonu ulaze s novim sutivansko-bračkim suvenirom, i to samo po sebi i ne bi bila neka vijest da se ne radi o novom i provokativnom konceptu „antisuvenira“. Naime, na majicama i ostalim promotivnim materijalima Sutivana naći će se slabo...