Narodna knjižnica Sutivan objavila je na svojim mrežnim stranicama bibliografiju radova o Sutivanu i radova vezanih za Sutivan, kao važan doprinos istraživanjima prošlosti i sadašnjosti Sutivana, u više znanstvenih područja.

 Bibliografijom se mogu poslužiti svi znanstvenici, studenti i drugi istraživači koji obrađuju u svojim djelima Sutivan ili šire geografsko područje kojega je Sutivan sastavni dio.

Bibliografija je također poziv zainteresiranim čitateljima, prvenstveno onima vezanim za Sutivan,  da otkriju što je sve do sada napisano o Sutivanu u širem ili užem kontekstu i naravno, pronađu u navedenim radovima nešto što do sada nisu znali o ovome mjestu.

Bibliografija se temelji prvenstveno na znanstvenim radovima, diplomskim i završnim radovima, knjigama, časopisima  i drugim publikacijama, ali ne pokriva područje dnevnog tiska, osim ako se ne radi o opširnijim reportažama. Trenutno sadrži  preko 180 jedinica popisane građe i periodično će se popunjavati novim natuknicama.

Bibliografija je dostupna u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:  Bibliografija Sutivan HNK ARI