021 630 173 pzsupetar@gmail.com

Grad Supetar ove godine sudjeluje u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače s područja Grada Supetra da se prijave za sudjelovanje u realizaciji programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala u 2017. po principu plaćanja: Splitsko – dalmatinska županija, Grad Supetar i krajnji korisnik po 1/3 od ukupnog iznosa

Rok za podnošenje prijava je 6.veljače.2017.

http://www.gradsupetar.hr/novosti/javni-pozivi-i-natjecaji/659-program-sufinanciranja-nabave-sadnog-materijala.html