021 630 173 pzsupetar@gmail.com

Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“
2. prosinca 2016
Potaknuti brojnim upitima i velikom zainteresiranošću potencijalnih korisnika, a s ciljem pravovremene pripreme svih zainteresiranih strana, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavljuju raspisivanje natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“.
Natječaj će biti otvoren od 21. prosinca 2016. godine, a prijave će se moći podnositi, također, od 21. prosinca 2016. godine.
Podsjećamo da su korisnici mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji:
– su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora,
– u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora.
Prihvatljive aktivnosti su:
1. a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
2. b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva,
3. c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
4. d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
5. e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
6. f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
7. g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
8. h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,
9. i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.
Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine.
Druge informacije o prihvatljivosti možete pogledati u Pravilniku o provedbi podmjere 6.1., podmjere 6.2. i podmjere 6.3. u okviru mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” (NN 42/15), a biti će dostupne i u spomenutom natječaju.