021 630 173 pzsupetar@gmail.com

Poljoprivredna zadruga Supetar raspisuje

 

J A V N I     N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 1. Predmetna nekretnina nalazi se u Supetru, Dolčić 4a, Supetar, na čest.zem. 530/4.

Sastoji se od skladišta površine 130 m2 i dvorišta oko 80m2.

 1. U nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe.
 2. Prostor se daje u zakup na rok od dvije godine u viđenom stanju, a prava i obveze se uređuju pisanim ugovorom.
 3. Početna mjesečna neto zakupnina je:
Prostor Katastarska čestica Površina

(m2)

Jedinična cijena (kn/m2)
SKLADIŠTE  

530/4

130 20,00
DVORIŠTE 80 5,00

 

 1. Ponuda mora sadržavati:
 • osnovne podatke o podnositelju zahtjeva
 • podatke o odobrenju za obavljanje djelatnosti
 • opis usluga koje želi pružati i uređenja prostora
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi
 1. Najpovoljniju ponudu procjenjuje Natječajna komisija sastavljena od članova Nadzornog odbora P.Z. Supetar
 2. Ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno na adresu Poljoprivredna zadruga Supetar, M. Vodanovića 4, najkasnije do 19. lipnja 2017. godine.

Upravitelj P.Z.

Tija Mlinac