021 630 173 pzsupetar@gmail.com

U tijeku su natječaji u sklopu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2016.

Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini

Mjera 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive u 2016. godini

Mjera 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva

Mjera 4. Legalizacija objekata za obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda

Dodatne informacije o svakoj mjeri možete pronaći na linku:

http://www.dalmacija.hr/natjecaji

Prilažemo Program potpore i Pravilnik o postupku dodjele sredstava

2.Program potpore – Poljoprivreda i ruralni razvoj

3.PRAVILNIK O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA IZ PROGRAMA

4.Izmjene Pravilnika o postupku dodjele sredstava potpore za mjeru 1,2,3,4,programa pot.poljoprivredi i ruralnom razvoju (1)