021 630 173 pzsupetar@gmail.com

Obavijest Savjetodavne službe za našu Županiju:

Obavijest maslinarima!

Obavještavamo maslinare da na promatračkim lokalitetima bilježimo let maslinine muhe (Bactrocera oleae) slabog do srednjeg inteziteta.

U narednom periodu očekujemo ostvarivanje zaraze na plodovima pogodnim za odlaganje jajašaca.

Maslinarima preporučamo redoviti obilazak maslinika i pregled plodova ( 100 plodova po lokalitetu). Ukoliko se utvrdi 5% napadnutih  plodova, da nastave s primjenom zatrovanih mamaca. Može se koristiti Buminal uz dodatak insekticida na osnovi dimetoata . Pripremljenim škropivom prska se jedna nerodna ili slabo rodna grana ili se škropivo puni u pripremljene boce s otvorima te vješa na masline.

Također se može koristiti Eco-trap ili Succes bait, pripravci registrirani za primjenu u ekološkoj proizvodnji.

Važno je naglasiti da primjena ove metode ima dobre učinke ako se uključi šire područje primjene (minimalno 100 maslina) ili se uključi više maslinara na određenom području.

Ukoliko se utvrdi 10-15 % napadnutih plodova primijeniti kurativnu metodu tj. izvršiti tretiranje cijele krošnje.

Registrirani pripravci za suzbijanje maslinine muhe su na osnovi djelatnih tvari:

  • dimetoat ( Chromogor, Rogor 40, Calinogor, Perfektion)  ili
  • deltametrin ( Decis 2,5 EC, Decis100 EC, Deca 25 EC) ili
  • fosmet ( Imidan 50 WG)

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu propisno zbrinuti.
Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA!.

NAPOMENA! Podsjećamo na zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (prskalice, atomizeri)  Svi uređaji za primjenu pesticida do 26.11.2016. moraju biti barem jednom pregledani u ovlaštenim ispitnim stanicama.

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.
e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr