021 630 173 pzsupetar@gmail.com

Obavijest maslinarima

10.05.2016.

Na opažačkim lokalitetima u Splitsko-dalmatinskoj županiji na kojima se prati let maslinovog moljca (Prays oleae) bilježi se broj moljaca koji je ispod praga štetnosti.

Prohladno i vlažno vrijeme u prethodnom razdoblju nije pogodovalo letu maslinovog moljca te se za sorte ranije cvatnje (Lastovka, Pendolino i Oblica) koje su na toplijim položajima gdje je započela cvatnja ili se cvatnja očekuje početkom sljedećeg tjedna ne preporučuje provoditi zaštitu protiv cvjetne generacije maslinovog moljca.

Let maslinovog moljca će se i dalje pratiti u tjednim intervalima. Maslinari će biti pravovremeno obaviješteni o mjerama zaštite za položaje na kojima se očekuje početak cvatnje nešto kasnije (za desetak-petnaest dana).

Silvija Marušić, dipl. ing. agr.
e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

 

Obavijest voćarima!

17.05.2016.

Zadnjih  deset dana obilježilo je nestabilno vrijeme  koje  je  pogodovalo  infekcijama i širenju zaraze uzročnikom  krastavosti  jabuka (Venturia inaequalis). Prema prognozama , u narednim danima (19.05. i 20.05.) moguće su nove oborine.  Uz redovito praćenje zdravstvenog stanja, preporučujemo  obavljanje zaštite  uporabom organskih fugicida iz prethodnih preporuka  ,vodeći računa o broju tretiranja pojedinim pripravcima.

U zaštiti  koja uključuje i suzbijanje pepelnice  prednost  dajemo strobilurinskim  pripravcima (Zato 50 WG,Stroby WG,Tercel WG) i pripravku Luna experience.

Vremenski uvjeti u narednom vremenskom razdoblju  pogodovat će razvoju   štetnika , te je potrebno obavljati  redovite preglede nasada na prisutnost  crvenog pauka (Panonychus ulmi).  Ukoliko se nađe 3-5 pauka po listu , preporučujemo uporabu  akaricida ,Envidor SC 240, Zoom 11 SC ili  Vertimec 018 EC  i Kraft  (uz dodatak  0,25 bijelog  ulja).

Vrijeme je  i za prvu  zaštitu od  jabučnog savijača (Cydia pomonella),pa  preporučujemo  uporabu  pripravaka Insegar WP ili Runner SC,Mospilan 20 SP ili Calypso  SC 480 .

Koštićave voćke (breskve ,nektarine,trešnje,šljive ) je uputno prije najavljenih oborina zaštititi fungicidima  Nativo WG ,Indar EW ,Signum DF ili Chorus WG , kojima se prema potrebi mogu dodati insekticidi Mospilan SP, Decis,Calypso SC 480,ili Pirimor 50 WG,vodeći  računa  o karenci  (trešnja!)
Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.Upozoravamo i na obvezu redovitog pregleda prskalica do 26.11.2016. koje obavljaju ovlaštene ispitne stanice.

Pripravke za zaštitu bilja uporabiti  prema uputi proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

         mr.sc Ivana  Župić
e-mail: Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Obavijest vinogradarima

16.05.2016.

Prognostičari najavljuju nestabilno vrijeme i nove oborine u danima vikenda, koje će pogodovati infekcijama uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola). Vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog porasta, stoga preporučujemo obavljanje zaštite uporabom sistemičnih pripravaka: Ridomil gold MZ Pepite, Mildicut 25 SC, Melody Duo, Galben M, tijekom dana, gdje to vremenski uvjeti omogućuju.

U vinogradima gdje je potrebno suzbijanje uzročnika crne pjegavosti i peronospore  preporučujemo pripravke na osnovi fosetila (Mikal Flash,Mikal Premium F).

Ukoliko zaštitu nije moguće obaviti na vrijeme (veći razmaci između prskanja), uporabite kurativne pripravke: Acrobat,Forum star ili Verita.

Kao preventivnu zaštitu od pepelnice,navedenim pripravcima dodajte Postalon 90 SC,

Vivando, Crystal ili Folicur 205 SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača,ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

  1. sc. Ivana Župić
    e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr