021 630 173 pzsupetar@gmail.com

Nakon uspješno dovršenih pregovora sa Gradom Supetrom, zadruga je zamijenila dio zemljišta u poslovnoj zgradi “Stolarije” u urbanom dijelu Supetra za atraktivno zemljište u gospodarskoj zoni “Žedno drage” na kojem planira realizirati izgradnju proizvodnog pogona Zadruge.