021 630 173 pzsupetar@gmail.com

Splitsko-dalmatinska županija donijela je PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE (2017.-2020.)

 Obajvljen je javni poziv za ove mjere:

 Mjera 4. Legalizacija objekata za obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu – rok za podnošenje zahtjeva je 10. travnja 2017.

 Mjera 5. Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi – rok za podnošenje zahtjeva je 10. travnja 2017.

 Mjera 9. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje – rok za podnošenje zahtjeva je 31. ožujka 2017.

 U sklopu mjere 9. javni poziv je objavljen za ove podmjere:

 Podmjera 9.2. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene proizvodnji i/ili preradi poljoprivrednih proizvoda

Podmjera 9.3. Sufinanciranje izgradnje infrastrukture za komercijalna poljoprivredna gospodarstva (podnositelj zahtjeva mora biti u sustavu PDV-a)

Podmjera 9.4. Promidžba i marketinška priprema proizvoda

Podmjera 9.5. Sufinanciranje certifikacije i razvoja proizvodnje-uvođenje i održavanje HACCP sustava, GlobalGap standarda, ISO 22000:2005, IFS standarda i drugih sustava kvalitete

 Mjera 11. i 12. namijenjene su korisnicima potpore – jedinicama lokalne samouprave:

 Mjera 11. Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko- dalmatinskoj županiji

 Mjera 12. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji

 Svu ostalu dokumentaciju možete pronači na linku: https://www.dalmacija.hr/natjecaji

ili se možete informirati u uredu Zadruge.