021 630 173 pzsupetar@gmail.com

Jutros je u prostorijama Poljoprivredne zadruge Supetar održan informativni radni sastanak na temu izrade Pravilnika o utvrđivanju posebnog standarda pod radnim nazivom “Supetar gourmet” i Popisa jela gastronomske baštine otoka Brača.

Zajednički je to idejni projekt Turističke zajednice Grada Supetra, Poljoprivredne zaduge Supetar i Udruženja obrtnika Brač čiji su ciljevi posebno vrednovanje i promocija tradicionalne otočke kuhinje te konkretnije povezivanje proizvođača poljoprivrednih proizvoda i ugostiteljskog sektora na području Grada Supetra.

Nakon prihvaćanja idejnog projekta od strane upravnih tijela triju organizacija, krenut ćemo u njegovu implementaciju a sam projekt predstavili ćemo u sklopu Međunarodnog kulinarskog festivala “Biser mora” koji će se održati u Supetru od 07. – 10.travnja 2016.g.

View More: http://fotokamal.pass.us/fabregues