021 630 173 pzsupetar@gmail.com

Zadnja godina poticaja za ulje

Godina 2016. bila je zadnja godina u kojoj su maslinari mogli podnijeti zahtjev za dobivanje deset kuna potpore za litru isporučenog maslinovog ulja. U Ministarstvu kažu da za sljedeću godinu traže najbolje rješenje za maslinare.

Važna vijest za maslinare svakako je činjenica da je 2016. bila zadnja godina u kojoj su se zaprimali zahtjevi za poticaje za maslinovo ulje (10 kn po litri isporeučenog djevičanskog i ekstra djevičanskog maslinovog ulja), a za koju je, kako navode iz APPRRR-a, uvjet bio posjedovanje najmanje 30 stabala maslina, podnošenje jedinstvenog zahtjeva na listu A te prijava površina pod maslinama i broj stabala na listu B. Na pitanje koliko se maslinara prošle godine prijavilo za ove poticaje,a koliko ih je dobilo, iz APPRRR-a kažu:

Više informacija

“Ukupno 646 poljoprivrednih gospodarstava koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u 2015. godini i Agenciji za plaćanja dostavili prijavu prodanih količina ekstra djevičanskog i djevičanskog masinovog uljana listu E (račun ili otkupni blok iz kojeg je razivdna količina isporučenog uljau prethodnoj godini za koju se podnosi zahtjev) ostvarilo je Državnu potporu za maslinovo ulje u iznosu 5,023.474,00 (10 kuna po litru).”

Preneseno sa: http://www.maslinar.eu/hr/novosti/Zadnja-godina-poticaja-za-ulje/5/1615/Item.aspx