Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Lokacije

Trolokve

Posted by on svi 14, 2012 in Arhiva, Lokacije | 0 comments

Trolokve

nedaleko od Vidove gore, ako nastavimo putem koji nas vodi uz Duboki dolac dolazimo na zanimljivu lokaciju na kojoj se nalaze tri pojilišta “Trolokve”. Lokve su u prošlosti Brača imale izuzetno značenje. Bile su javno dobro, nalazile su se na razmeđu seoskih konfina (teritorija), pa se tako na Trolokvama susreću nerežiški, bolski, dolski i pražnički konfini. Ako nastavimo putem prema sjevernoj strani otoka dolazimo u pastirsko naselje Gažul. Oko lokava na zelenoj visoravni napasaju se ovce, a često se naiđe i na mala krda konja. U...

read more

Kameni most – most Franje Josipa

Posted by on svi 14, 2012 in Arhiva, Lokacije | 2 komentara

Kameni most – most Franje Josipa

izgrađen u vrhu Velikog dolca – klanca po kojem je, predpostavlja se, nekad tekla rijeka Elafuza ili po drugima Bretanida. Za austrijske uprave na otoku podignut je veliki most – svojevrstan kuriozitet na ovom danas bezvodnom otoku. Od milja Bračani most zovu “Most Franje Josipa”, a prije nekoliko godina Ložišćani su očistili okoliš i sami most pa je danas krasno odredište za jednodnevnu šetnju od Sutivana ili iz Ložišća. Nedaleko mosta sa sjeverne strane klanca pa prema moru pruža se krasan pogled na veličanstveni i...

read more

Stijena Koloč

Posted by on svi 14, 2012 in Arhiva, Lokacije | 0 comments

Stijena Koloč

neobično djelo prirode, dva kamena oslonjena na vrhu jedan na drugog, koji tvore luk usred plodnog dolca, vrlo su zanimljivo odredište za jednu dvosatnu šetnju i zahvalni motiv za fotografiranje. Nalaze se u blizini Nerežišća, putem koji prolazi uz crkvicu Sv. Jakova i kapelicu Sv. Lucije u smjeru jugozapada.    Kako do tamo? Do kamena se dolazi putem iz centra Nerežišća od općinske zgrade prema jugozapadu. Do crkvice Sv. Jakova može se automobilom, a dalje 30 minuta pješice najprije prema zapadu a onda treba skrenuti na jug. Na putu je...

read more

Spilja Kopačina

Posted by on svi 14, 2012 in Arhiva, Lokacije | 0 comments

Spilja Kopačina

Spilja Kopačina najzanimijivije je pretpovijesno nalazište na otoku. Do nje se dolazi pješačenjem za dvadesetak minuta putem sjeverozapadno od Donjeg Humca. Nekad je u blizini spilje bio mali vrutak vode, koji je zatrpan gradnjom zdenca u mjestu. Spilja je podijeljena u dvije dvorane, a duga je 12 metara. U njoj su nađeni najstariji tragovi pretpovijesnog čovjeka na otoku. Ti se tragovi sastoje od tisuće kostiju onodobnih divljih životinja: divljeg konja, divljeg goveda, jelena itd. te mnoštva ptičjih kostiju i kamenih rukotvorina (noževa,...

read more

Zmajeva spilja

Posted by on svi 14, 2012 in Arhiva, Lokacije | 0 comments

Zmajeva spilja

Zmajeva spilja i reljefi u njoj prvorazredni su spomenik pećinskoga samostanskog života popova glagoljaša u XV. stoljeću. Oko 200 metara iznad Murvice ova je spilja poslužila kao obitavalište i kao hram poljičkih glagoljaša koji su sredinom XV. stoljeća prebjegli ovdje na nenaseljene strme južne obronke otoka da u spilji započnu svoj redovnički život i da ga uzdignu do zavidne visine zajedno s drugim pustinjama (eremitažama), kao što je bila pustinja Silvio (Dubravčić) zapadno od spilje, pustinja Stipančić s njezine jugoistočne strane, te...

read more

Pustinjački samostan Blaca

Posted by on svi 14, 2012 in Arhiva, Lokacije | 0 comments

Pustinjački samostan Blaca

nosi u sebi veliku spomeničku vrijednost. Njezin je začetak bila kamenjem pregrađena pećina – prvo sklonište poljičkih pustinjaka. Zatim su vrijedni i pobožni pustinjaci dozidavali uz hrid, kao uza zaklon, neugledne prizemnice vrlo različitih oblika i različitih namjena: od slikovitih kuhinja, krušnih peći, nakapnica, podruma i drugih pomoćnih prostorija za sebe i svoje težake do, u doba većeg blagostanja, raskošnih višekatnica sa slikovitim balkonom, pločnim krovovima, koji su kao i zidovi dobivali s vremenom patinastu boju pećine. Ova...

read more

Vidova gora

Posted by on svi 14, 2012 in Arhiva, Lokacije | 0 comments

Vidova gora

najviši je vrh na jadranskim otocima (778 m nad morem). Ime je dobila po crkvici sv. Vida koja se nekada dizala na vrhu brda, a danas je u ruševinama, osamdesetak metara zapadno od terase ugostiteljskog objekta “Vidova gora”. Vidi se temelj sjevernog zida i dio polukružne apside. Crkvica je podignuta u 13. ili 14. st. Brački puk je od davnine povezivao tu planinu, oko koje su ispletene brojne fantastične priče, sa starim slavenskim bogom Svevidom, jer i neki drugi nazivi lokaliteta na Braču imaju staroslavensko podrijetlo. Mnogo...

read more