Arheologija

svi 4, 2012 by

Arheologija

Potonuli teret sarkofaga nedaleko SutivanaNastavljeni su istraživački i dokumentaristički radovi na vrijednom nalazištu tereta potonulih sarkofaga nedaleko Sutivana. Radove organizira i vodi ekipa Odsjeka za podvodnu arheologiju Ministarstva kulture, na čelu s Igorom Miholjekom, a uz pomoć ronilaca športskog ronilačkog kluba Mornar iz Splita.

Čitav tjedan radit će se na preciznoj izmjeri nalazišta i ulaganju nekoliko sondi koje će pokazati da li ispod tereta postoje ostaci drvenog trupa broda koji bi pomogli preciznom datiranju starosti nalazišta. Nakon prvobitnog rekognisciranja nalazišta uzeti su uzorci kamena iz potolonih sarkofaga i rimskih kamenoloma u okolici Škripa i Splitske.

Pokažu li petrografske analize da se radi o istoj vrsti kamena ovo bi bilo prvo nalazište u Jadranu čiji se teret može pouzdano povezati sa izvorištem na kopnu, pa tako i sa lukom polaska broda. Teret je vjerovatno bio namjenjen Saloni, a loša sreća, loše vrijeme i možda loše štivavanje tereta bilo je kobno za brod, ali vjerovatno ne i za posadu, jer brodolom se dogodio nedaleko pitome Bračke obale.

Related Posts

Share This