Osnivanje Centra

svi 5, 2012 by

Osnivanje Centra

Narodna knjižnica Sutivan i udruge građana Crno Bili Svit, Svijet kao cvijet i Saxum iz općine Sutivan, udružile su se u svrhu formiranja Centra za razvoj zajednice, neformalne organizacije civilnog društva, kako bi svojim radom i djelovanjem u raznim aspektima kulturnog i društvenog života Sutivana povećali posredno kvalitetu života i zadovoljstvo građana u lokalnoj zajednici.

Narodna knjižnica Sutivan jedina je ustanova u kulturi na području Općine Sutivan, koja po zadnjem popisu stanovništva broji 826 žitelja. Prema svojoj definiciji od knjižnice se očekuje da u ostvariva­nju javne službe nastoji zadovo­ljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svoga djelova­nja te da promiče čita­nje i druge kulturne aktivnosti u ci­lju unapređiva­nja ukupnoga kulturnoga života zajednice, što stivanska knjižnica još od 2000. godine kvalitetno radi.

Udruga multimedijske kulture Crno Bili Svit iz Sutivana jedan je od važnih čimbenika kreiranja zabavnog i kulturnog života u Sutivanu i na otoku Braču, a javnosti je najpoznatija po svom multikulturalnom projektu Utrka 1000 otoka koji se odvija u nekoliko razina na čitavom području Hrvatske i njenih otoka.

Ekološka udruga Svijet kao cvijet mlada je stivanska udruga koja okuplja veliki broj mještana, uglavnom žena i od početka svog djelovanja zauzima važan položaj u kreiranju kulturnog života zajednice participiranjem u raznim projektima i samostalnim djelovanjem u cilju edukacije i ekološkog osvješćivanja građana.

Udruga za promicanje ekstremnih sportova i zaštitu okoliša Saxum promiče vrijednosti zdravog života i sportova u prirodi i nositelj je međunarodno poznate manifestacije Vanka Regule te aktivni sudionik u programu Brač – otok kulture i avanture.

Ideja o formiranju Centra proizašla je iz svijesti o potrebi udruživanja zbog efikasnijeg djelovanja i koordinacije raznih događanja, a kako svaka jedinica u svojem članstvu okuplja ljude različitih dobnih skupina i afiniteta (knjižnica 150 aktivnih članova od čega 52 mlađa od 18 godina, Svijet kao cvijet 51 član  uglavnom ženske populacije, Crno Bili Svit 36 članova uglavnom od 18-45 godina starosti i Saxum 18 članova) radi se o reprezentativnom broju participanata u odnosu na ukupni broj stanovnika (265 od 826) što garantira veliku efikasnost djelovanja.

Svaka od članica Centra konstantno razvija svoje redovne programe, a u dogovoru su osmislili i vode svježa događanja na području općine koja uključuju obuku stranih jezika (talijanski i engleski), obuku za rad na računalu mještana starije dobi (penzionera), plesnu rekreaciju i edukacijsko-kreativne radionice za djecu, lutkarsko kazalište.

Sve spomenute aktivnosti održavaju se u čitaonici Narodne knjižnice Sutivan, a više informacija o svemu možete dobiti od voditelja knjižnice i predsjednika udruga: Narodna knjižnica – Franjo Mlinac, tel. 098 931 4840, udruga Crno Bili Svit – Valerio Radmilović, tel. 098 318 165, udruga Svijet kao cvijet – Ivna Jakšić, tel. 095 821 7643 i Saxum – Ivo Ljubetić Šteka, tel. 098 522 725.

Centar će u svojim djelovanjem dati potporu i podržati dobar rad lokalne samouprave i turističke zajednice, te surađivati sa ostalim stivanskim i bračkim udrugama u kreiranju korisnih programa i otvoren je za sve sugestije i prijedloge.

 

Sutivan, 16. siječnja 2012. godine

Related Posts

Share This