Aktivno starenje i rad na raču...

stu 25, 2012 by

„2012. – Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti” jača svijest o doprinosu starijih osoba društvu i...

read more