Usluge

Dragi i poštovani sadašnji i budući korisnici stivanske narodne knjižnice.
U svaku novu godinu ulazimo sa još većim fondom knjiga, DVD-ova i časopisa koje možete posuđivati ili čitati i razgledati u novoopremljenoj i uređenoj dvorani čitaonice. Na raspolaganju vam je veći broj računala, brži pristup internetu kao i brojne druge usluge, aktivnosti i novosti.

Posudba knjiga, CD-ova, DVD-ova i časopisa:

Knjižnica raspolaže sa preko 8000 knjižnih naslova i preko 800 dokumetarnih i igranih filmova i fond se stalno popunjava. Knjige se posuđuju na 20 dana a filmovi na 7 dana sa mogućnosti produženja.

Korištenje računala za pristup na Internet, igranje, učenje i komuniciranje:

Korisnicima je na raspolaganju 7 računala sa pristupom na Internet, od kojih su tri smještena u igraonici, a četiri u čitaonici.

Igraonica – dječji kutak i čitaonica:

Za djecu od 2. razreda osnovne škole samostalno i za mlađe uz nazočnost roditelja ili staratelja u radno vrijeme igraonice. U čitaonici možete razgledati vrijednu građu koja se ne posuđuje, prelistati časopise ili razgledati povremene izložbe i info panoe.

Informacijska služba za korisnike:

Pomoć u odabiru stručne literature, u pronalaženju pouzdanih informacija na internetu ili u građi knjižnice, stručni savjeti, upute i preporuke korisnicima.

Uz sve spomenute aktivnosti knjižnica aktivno sudjeluje u kulturnom i društvenom životu Sutivana i potpomaže sve aktivnosti udruga i pojedinaca koje su korisne za razvoj lokalne zajednice, obrazovanje i kulturu građana.

Novosti:

Tečajevi korištenja i rada na računalu za mlade članove:

Osnovna obuka koja je obvezna za sve koji koriste računala u igraonici i napredna obuka jednom tjedno, besplatna za sve mlade članove. Stječu se znanja iz korištenja popularnih programa za svakodnevni rad, kao i stručna znanja u crtaćim programima, obradi fotografija i izradi web stranica.

Radionice digitalne fotografije i videa:

U suradnji s članovima udruge UMK Crno Bili Svit povremeno se organiziraju fotografske, video i glazbene radionice.

Turniri u društvenim igrama:

Svaka dva tjedna zainteresirani članovi mogu se ogledati u raznim popularnim društvenim i edukacijskim igrama poput Booglea, Jenge, Trivial Pursuita, Memoryja, šaha, slagalicama i mnogim drugima. Ima i turnira iznenađenja koji će poticati naviku čitanja kod mladih poput Dvoboja poezije, Opiši me i sl. Nastavljamo i sa našim starim izumom – natjecanjem u traženju informacija u knjigama i na internetu – popularnom Igrom do znanja.

Vaša članarina pomaže radu knjižnice i njenom razvoju i može biti aktivna ili simbolična ali u svakom slučaju nas veseli i na njoj smo vam zahvalni.