Buhač

Buhač

Tanacetum cinerariifolium Ostali nazivi: dalmatinski buhač, buvač, divlji pelin Engleski naziv: Dalmatian Insect Flower Porodica Asteraceae – glavočike cjevnjače. Polugrmić razgranjene stabljike visine 30-60 cm. Listovi su duguljasti, perasto sastavljeni i...
Bršaka

Bršaka

Reichardia picroides Ostali nazivi: sredozemna bršaka, materica, dušica Engleski nazivi: French Scorzonera, Common Brighteyes Porodica Cichoriaceae – glavočike jezičnjače. Trajna zeljasta biljka, visoka 10-45 cm, slabo razgranjene stabljike. Zeleni i glatki...
Bresina

Bresina

Micromeria juliana Ostali nazivi: primorska bresina, čubar, vrisić Engleski naziv: Micromeria Savory Porodica Lamiaceae – usnatice. Vazdazelen polugrmić, visine do 30 cm s mnogobrojnim uspravnim stabljikama. Sitni listići tamnozelene su boje, donji jajasti a...
Bilušina

Bilušina

Inula verbascifolia Ostali nazivi: bilušina, bila slavulja Engleski naziv: Inula Porodica Asteraceae – glavočike cjevnjače. Razgranjena bijelopustenasta trajnica visine do 50 cm. Listovi stabljike mali su i gotovo sjedeći dok su donji jajoliko lancetasti i na...
Tetivika

Tetivika

Smilax aspera Ostali nazivi: crvena tetivika, tetivica Engleski nazivi: Sarsaparille, Smilax Rude Porodica Liliaceae – ljiljani. Vazdazelena penjačica ili puzeći grm visine do 5 m s bodljikavom stabljikom i ograncima. Tamnozeleni, kožasti listovi srcoliki su ili...