Crnika

Crnika

Quercus ilex Ostali nazivi: črnika, česmina Engleski nazivi: Evergreen Oak, Holom Oak Porodica Fagaceae – bukve. Vazdazeleno stablo visine do 25 m, okruglaste krošnje. Listovi su kožasti, jajoliki ili duguljasti i cjelovitog ruba, dok su na mlađim biljkama...