Bresina

Bresina

Micromeria juliana Ostali nazivi: primorska bresina, čubar, vrisić Engleski naziv: Micromeria Savory Porodica Lamiaceae – usnatice. Vazdazelen polugrmić, visine do 30 cm s mnogobrojnim uspravnim stabljikama. Sitni listići tamnozelene su boje, donji jajasti a...