Pojam bioraznolikosti je širok, obuhvaća sveukupnost svih živih organizama, a uključuje raznolikost unutar pojedinih vrsta, između vrsta, životnih zajednica i staništa. Posebno je važna raznolikost biljnih vrsta kao primarnih proizvođača hrane. Biljke u procesu...

read more