1. ZADATAK : zid prijašnje bazilike je na južnoj strani, životinja je pijetao (“.. darujem sve zemlje koje okružuju ovu crkvicu do kuda se čuje kukurikanje pijetla..”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ZADATAK: U najužem dijelu Tisne kale prolaz je širok 80 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ZADATAK: „I čestita nazvat će me naši puci kad mi šine mladi barštan na zidine.“


 

  1. ZADATAK: Sjeverac ili tramontana, sjeverozapadnjak ili maestral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ZADATAK: 6 (šest) zraka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ZADATAK: Urezani su inicijali „IFZ“ ime i prezime i zastava.