103 samonikle biljke otoka Brača

Poštovani posjetitelji naših stranica,

u kolovozu 2012. iz tiska je u nakladi Narodne knjižnice Sutivan izašla knjiga «103 samonikle biljke otoka Brača», naš izdavački prvijenac.

Radi se o svojevrsnom priručniku – vodiču za šetnju prirodom koji je fotografski atraktivno i tekstualno zanimljivo obradio 103 biljke koje se često nalaze u prirodi otoka Brača, ali i na drugim staništima širom Hrvatske, tako da može biti korisna široj čitalačkoj publici.

Autori Tija Mlinac, mag.ing.agr. i Marisa Škaljac, prof. biologije i kemije botanički su opisali svaku biljku u svrhu lakšeg prepoznavanja i prikazali razne načine njihovog korištenja, te podatke o ljekovitosti, jestivosti i zaštiti pojedinih vrsta.

 

Iz predgovora: “..Prikupljajući saznanja o biljkama mnogo smo naučili o našim precima i njihovoj povezanosti s prirodom. Živjeli su u suživotu s njom, čuvali je i iskorištavali u razumnim granicama. Svaka biljka imala je svoju primjenu: kao hrana, ogrjev, lijek; od njih su izrađivali: oruđe, posuđe, brodove, odjeću i dr. Nažalost već polovicom prošloga stoljeća, zbog prekomjernog branja i želje za zaradom, došlo je do prorjeđivanja nekih biljnih vrsta. Uz to, razvoj turizma, urbanizacija i nerazvijena ekološka svijest doveli su do nestanka prirodnih staništa. Poradi svega navedenoga danas su mnoge od tih biljaka zakonom zaštićene..” Tija Mlinac, mag.ing.agr.

 

Iz predgovora: “..U Vodiču se među narodnim nazivima biljaka nalazi i naziv (označen zelenom bojom) koji se koristi na otoku Braču, a ponajviše na području općine Pučišća. Ove nazive već godinama bilježi dr. Eterović kako ne bi otišli u zaborav. U davnim vremenima, oskudice i neimaštine, ljudi su se prihranjivali ‘divljim zeljem’, odnosno mišancijom koja se nerijetko sastojala i od dvadesetak biljnih vrsta. Branje ‘divljeg zelja’, njegovo čišćenje, kuhanje i konzumiranje, predstavlja određeni ritual kroz koji su se ljudi međusobno družili, a kuća je ‘vonjala’ karakterističnim mirisom. Ova tradicija održala se i do danas, a potaknuta je od strane zrelih generacija koje konzumacija ‘divljeg zelja’ podsjeća na djetinjstvo..” Marisa Škaljac, prof. biologije i kemije

 

Reakcije čitatelja: “..Ova knjižica mi liči na škrinjicu potpuno zaboravljenog i današnjem čovjeku možda nepotrebnog blaga. Ali baš mi je zato drago da postoji..” dr. Tihomir Eterović

 

 

Članak sa promocije knjige u Supetru (link)

Fotografije sa promocije u Supetru (link)

Knjiga nažalost više nije dostupna. Uskoro možete očekivati izlazak iz tiska knjige “SAMONIKLE BILJKE DALMATINSKIH OTOKA I PRIOBALJA”, koja također pokriva biljni svijet otoka Brača, ali i drugih dalmatinskih otoka i priobalja.

——————————————-

CIP – Katalogizacija u publikaciji

S V E U Č I L I Š N A   K N J I Ž N I C A  U   S P L I T U

UDK 581.9(497.5 Brač)

MLINAC, Tija

<Sto tri samonikle>

103 samonikle biljke otoka Brača / Tija Mlinac, Marisa Škaljac. – Sutivan :

Hrvatska narodna knjižnica Antonio Rendić Ivanović, 2012. – (Vodič za šetnju prirodom)

ISBN 978-953-57266-0-9

1. Škaljac, Marisa

140807090

——————————————-

 

Pozdrav iz Hrvatske čitaonice u Bolu:

Sa promocije knjige i izložbe u Gradskoj knjižnici Marko Marulić u Splitu, studeni 2012.